KONGRE BİLDİRİLERİ

noone KONGRE BİLDİRİLERİ Leave a comment  
 • Saatçi Ü, Öner A, Beşbaş N, Cengizlier R, Ersoy F,Bakkaloğlu A. Ailevi lupus eritematosusu (Familial lupus erythematosus). Türkiye Milli Pediatri Derneği 32. Kongresi, 26-28 Ekim 19888, ankara, Özet kitabı s:51.

 

 • Güçsavaş M, Cengizlier R, Aydın M, Tunçbilek E. Trends in gastroenteritis therapy: a hospital setting. 19th international congress of pediatrics. Paris, 23-28 Juliet 1989, Abstr.book. p:178.

 • Cengizlier R, Aydın M, Güçsavaş M, Tunçbilek E. ORS kullanımı ve hastanede yatış süresi. (Oral rhydration liquid usage and the hospitalizing time). Milli Pediatri Derneği 33. Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989, bildiri özetleri, s:108.

 

 • Cengizlier R, Aydın M, Güçsavaş M, Uç A, Ateş E, Tunçbilek E. Kayısı çekirdeği alımına bağlı siyanür entoksikasyonu. (Cyanid entoxication with appricot seed ingestion.)  Milli Pediatri Derneği 33. Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989, bildiri özetleri, s:108.

 

 • Aydın M, Güçsavaş M, Cengizlier R, Tunçbilek E.  Çatapat  alımına bağlı  inorganik fosfor zehirlenmesi. (Inorganic phosphorus  entoxication .)  Milli Pediatri Derneği 33. Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989, bildiri özetleri, s:106.

 

 • Güçsavaş M, Cengizlier R, Aydın M, Tunçbilek E.  Hipertrmi ile  seyreden indapamid entoksikasyonu. (Indapamid  entoxication with hyperthermi.)  Milli Pediatri Derneği 33. Kongresi, Bursa, 8-12 Ekim 1989, bildiri özetleri, s:107.

 

 • Kanra G, Cengizlier R, Seçmeer G. Toksik epidermal nekrolizis ve Stevens Johnson Sendromunda serum vitamin A ve çinko düzeyleri. V. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İstanbul,8-10 Haziran 1992, bildiri özetleri, B21.

 

 • Cengizlier R, Saraçlar Y. İzole serum alkalen fosfataz yüksekliği. 2.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara, 27-30 Nisan 1992.

 

 • Saraçlar Y, Cengizlier R, Adalıoğlu G, Tuncer A. Vizingli bebeklerde oral ve “coffee cup” ile inhale yoldan verilen salbutamol tedavilerinin karşılaştırılması. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Antalya,  2-5 Kasım 1992, Bildiri özetleri,s:3.

 

 • Göçmen A, Cengizlier R, Şenuyar R, Kiper N. Evaluation of 2106 children with tuberculosis. XXth World Congress of Pediatrics. Rio de Janeiro-Brasil, 6-10 September 1992, Abstract book p:128.

 

 

 • Saraçlar Y, Tınaztepe K, Cengizlier R. Akut infantil hemorajik ödem (özel klinik antite). XVI. Pediatri Günleri, Çocuk Nefrolojisi Kongresi, İstanbul 14-17 nisan 1992, Özet kitabı s:70.

 

12-Cengizlier R,  Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Allerjik rinitli hastalarda

immünoterapinin nasal metakromatik hücrelere etkisi. Türk Dünyası

Pediatri Kongresi 19-22 Ekim 1993, Ankara, Özet kitabı sayfa:27.

 

13-Cengizlier R,  Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Changes in nasal

metachromatic  cells during allergen immunotherapy . XXI. Congress of

Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies

(UMEMPS). October 24-27, 1993, İzmir. Abstr.book, p:41.

 

14-Cengizlier R,  Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Çocuklarda

immünoterapinin nazal mast hücre sayısına etkisi. VI. Ulusal Allerji ve

Klinik İmmünoloji Kongresi, 13-16 Eylül 1994, Ankara. Özet kitabı s:41.

 

15-Cengizlier R,  Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Changes in nasal

metachromatic  cells during allergen immunotherapyXV. International

Congress of allergology and Clinincal Immunology. June 26- July 1, 1994,

Stockholm, Sweden. Abstr.book, p:225.

 

16-Aral Y, Türktaş İ, Demirsoy S, Göku N, Cengizlier R.  Analjezik duyarlılığı,

4 vaka nedeniyle. VI:Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 13-16 Eylül 1994,

Ankara. Özet kitabı s:29.

 

 

17- Cengizlier R,  Saraçlar Y, Tomaç N, Şekerel B. Effect of  oral or  inhaled  salbutamol via coffee cup  in infants  with  wheezy bronchitis XVI. European Congress of Allergology and Clinical Immunology. Madrid, 1995,p:314.

 

18- Cengizlier R, Saraçlar  Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Responses to nasal antigen challenges before and during allergen immonutherapy. XVI. International Congress of Allergology and Clinical  Immunology. Madrid,  1995, Abstr.book, p:350.

 

19- Tülek N, Cengizlier R, Erhan M, Mert A. Latex allergy in a high risk group. XVI. European Congress of Allergolgy and Clinical Immunology. Madrid 1995, Abstr.book,p:178.

 

20- Cengizlier R, Uygurçetin T, Tülek N, Fırat S, Vidinlisan S. The role of nasal cytology in the diagnosis of chronic sinusitis in atopic children  The Annual Meeting  of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Budapeşte, 1996.

Abstr.book, p:136.

 

21-  Cengizlier R,  Çakar N, Tülek N, Koçak H. Minimal change nephrotic syndrome (MCNS) and allergy.  The Annual Meeting  of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Budapeşte, 1996. Abstr.book, p:182.

 

 • Cengizlier R, Çalışkol Y, Vidinlisan S. Glucagon in the treatment of acute bronchial asthma in children.  The Annual Meeting  of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology.  Rodos, 1997. Abstr.book, p:136.

 

 • Cengizlier R, Demirpolat E, Tülek N, Tomaç N. Soluble intercelluler adhesion molecule-1 levels in children  with bronchial asthma and the effect of inhaled glucocorticoids. The  Annual Meeting  of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology.  Birmingham, 1998.  Allergy, 1998; 53(43)(suppl): 138.

 

 • Türktaş İ, Özkaya O, Cengizlier R, Bideci A, Demirsoy S, Cinaz P. An open study to assess the safety and efficacy of fluticasone propionate in pre-school asthmatic children. . The  Annual Meeting  of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology.  Birmingham, 1998.  Allergy, 1998; 53(43)(suppl): 139.

 

 • Tomaç N, Üner Ç, Cengizlier R, Erdoğan M. Pulmonary tuberculosis after

the treatment  of inhaled beclamethasone: a case report. . The  Annual

Meeting  of the European Academy of Allergology and Clinical

Immunology.  Birmingham, 1998.  Allergy, 1998; 53(43)(suppl): 152.

 

26-Cengizlier R,  Bahçeci S, Kösebalaban Ö.  Diagnosis with barium study in

the etiology of wheezing. The  Annual Meeting  of the European Academy

of Allergology and Clinical Immunology.  Brussel. 1999.  Allergy, 1999;

54(suppl 52): 152-53.

 

 • Tülek N, Cengizlier MR, Demirpolat E. Soluble intercelluler adhesion

molecule-3 levels in children with bronchial asthma and the effect of

inhaled glucocorticoids. The  Annual Meeting  of the European Academy

of Allergology and Clinical Immunology.  Brussel.  1999.  Allergy, 1999;

54(suppl 52): 160-61.

 

28 – Cengizlier R,  Bahçeci S, Kösebalaban Ö.  Diagnosis with barium study in

the etiology of wheezing.  Joint Meeting of Pediatric Assembly, European

Respiratory Society and European Society of Pediatric Allergy and Clinical

Immunology, Berlin , Germany. May 26-29, 1999.  Allergy 1999;

54(suppl.51): p:20.

 

29-  Bahçeci S, Cengizlier R,   Kösebalaban Ö, Önal Z. Wheezing

etiyolojisinde baryumlu çalışma ile tanı . Türkiye Solunum Araştırmaları

Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999 İstanbul. Özet kitabı ,

SB072.

 

30- Özlü O, Kılıç A, Cengizlier R: Torakeostomi sonucu gelişen iki taraflı re-

expansiyon akciğer ödemi. TARK’99. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve

reanimasyon kongresi. VII. Yoğun Bakım Kongresi VII. Göğüs Kalp Damar

Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. 27-31 Ekim 1999, Mersin. Kongre

kitapçığı, s:231.

 

31- Türktaş İ, Bostancı I, Erol I, Cengizlier R, Kıroğlu G. The prevalence of

latex sensitivity in patients with malignancies. XIX th Congress of the

European Academy of Allergology  and Clinical Immunology, Lisbon,        Portugal. Allergy    Suppl. 63. 2000, 55, 252.

 

32- Mısırlıoğlu  E, Cengizlier R.  Atopik çocuklarda hamamböceği allerjisi. IX.

Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim, 2000. Antalya.

Özet kitabı, s:51.

 

33-Bozkurt S, Petek E, Cengizlier R. 2694 çocuk hastanın deri testi sonuçları.

 1. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim, 2000. Antalya.

Özet kitabı, s:49.

 

34- Cengizlier R,  Mısırlıoğlu  E,  Atakan  C, Gündüz M.  Bronşial astım tanısı

alan 1898 hastanın değerlendirilmesi. IX. Ulusal Allerji ve Klinik

İmmünoloji Kongresi 8-11 Ekim, 2000. Antalya. Özet kitabı, s:50.

 

35- Mısırlıoğlu (Dibek) E,  Cengizlier R, Çakmak FN. The allergic sensitivities

of 110 children  with the diagnosis of bronchial asthma. XVII International

Congress of Allergology and Clinical Immunology. Sydney – Australia 15-

20 October 2000. Allergy & Clinical  Immunology International  2000

(suppl 2):p:187-188.

 

36- Cengizlier R, Ayaşlıoğlu E, Altay F, Oskovi H, Önal Z. Atopik çocuklarda

hepatit A,B ve C seropozitifliğinin araştırılması. II. Astma ve  Allerjik

Hastalıklar  Kongresi  30 Ekim-2 Kasım  2001. Ankara. Özet kitabı, s:33.

 

37- Yılmaz Ö, Öztürk F, Bakırtaş A, Türktaş İ,  Cengizlier R, Demirsoy S.

Astımlı çocuklarda soluk havası karbonmonoksit düzeyleri. II. Astma ve

Allerjik  Hastalıklar  Kongresi  30 Ekim-2 Kasım  2001. Ankara. Özet

kitabı, s:59.

 

38-  Kılıçdağ H, Cengizlier R, Karabulut O, Gökdemir M. Çocukluk çağı akut astım atağında metilprednizolon ile nebulize budesonid etkinliğinin karşılaştırılması.  II: Ulusal Çocuk  Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi. 15-18 Mayıs 2002. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Ankara. Kongre kitapçığı, s:136.

 

30- Mısırlıoğlu E, Cengizlier R, Fidan K. Bronşial astım tanısı ile takip edilen hastalarımızın cilt prick testi sonuçlarına göre allerjen duyarlılıkları. II: Ulusal Çocuk  Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi. 15-18 Mayıs 2002 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Ankara. Kongre kitapçığı, s:135.

 

40-Akgül N, Çakar N,  Ardıç S, Akbuğa S, Cengizlier R, Öztürk H.  İlginç olgu; Swyer-James sendromu. II: Ulusal Çocuk  Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi. 15-18 Mayıs 2002 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Ankara. Kongre kitapçığı, s:132.

 

41-  Kılıçdağ H, Cengizlier R, Karabulut O, Gökdemir M, Koca B, Razi CH. Astımlı çocuklarda düşük doz inhale kortizonun büyümeye etkisi.            X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2002 Adana, Program ve Özet Kitabı, s:60.

 

42- Mısırlıoğlu E, Cengizlier R.   Bronşial astım tanısı ile takip edilen 3025 hastanın sosyodemografik özellikleri. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2002 Adana, Program ve Özet Kitabı, s:63.

 

43- Çetinkaya E, Cengizlier R, Yılmaz H, Aslan AT, Aycan Z, Razi CH. Çocuklarda obezitenin solunum fonksiyonlarına etkisi. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı, s:102.

 

44- Türktas İ, Dalgıç N, Bostancı İ, Cengizlier R. Extrathoracic airway responsiveness in children with  chronic persistent cough. XXII Congress of  the European Academy of allergology and Clinical Immunology. 7-11 June 2003 , Paris. Abstract book , p:167.

 

45- Cengizlier R, Doğancı T. Role of cow’s milk allergy in children with chronic constipation. XXII Congress of  the European Academy of allergology and Clinical Immunology. 7-11 June 2003 , Paris. Abstract book , p:183.

 

46- Cengizlier R, Mısırlıoğlu ED, Önal Z, Fidan K, Razi C. Evaluation of  the patients with allergic rhinitis. XXII Congress of  the European Academy of allergology and Clinical Immunology. 7-11 June 2003 , Paris. Abstract book , p:268.

 

47- Cengizlier R, Arhan EP, Kibar E, Işıklar F, Örnek A. Skin prick test sensitivity of 29 children before and 3 years after immunotherapy. XXIII EAACI Congress, 12-16 June 2004, Amsterdam. Abstract book, p:135.

 

48- Altunç U, Çakar N, Cengizlier R. Inhaled L-epinephrine, oral dexamethasone, oral methyl prednisolone and cold mist: which to choose for moderate  croup? World Allergy Congress, June 26- July 1, 2005.  Allergy  Clin Immunol Int: J World Allergy Org. Supplement 1 (2005), p:570.

 

49-  Altunç U, Altunç M, Cengizlier R. The role of weather conditions on the incidence of acute laryngotracheobronchitis (croup) in children.

World Allergy Congress, June 26- July 1, 2005.  Allergy  Clin Immunol Int: J World Allergy Org. Supplement 1 (2005), p:304.

 

50- Arhan E,  Kibar E, Özaydın E, Çakır B, Örnek A, Cengizlier R. Allerjik   hastalarda immünoterapinin dolaşımdaki ICAM-1 değerlerine etkisi. XIII. Ulusal Allerji  ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 27 Eylül- 1 Ekim 2005 İzmir, Program ve özet kitabı,  p-093.

 

51- Özaydın E, Çakır BÇ, Özyörük D, Kibar AE, Yükselgüngör H, Eker S, Arhan E, Cengizlier R.  Allerji bölümümüze son 1 yıl içinde başvuran hastaların klinik değerlendirmesi.  XIII. Ulusal Allerji  ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 27 Eylül- 1 Ekim 2005 İzmir, Program ve özet kitabı,  p-065.

 

52- Cengizlier MR, Dibek Mısırlıoğlu E. Evaluation of risk factors in patients diagnosed as bronchial asthma.  XXV. Congress of  the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. 10-14 June 2006 , Vienna, Austria. Abstract book , p:270-271.

 

53-Cengizlier MR, Uysal G, Kara N, Harmancı K, Ozaydin E. Erythema multiforme; secondary to varicella infection.  XXVI. Congress of  the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. 9-13 June 2007 , Göteborg, Sweden. Allergy, 2007; 62 (suppl. 83): 317.

 

54-Cengizlier R, Hucumenoglu S, Sayli T, Razi C, Harmanci K, Azak E, Kurt S.  Treatment of telangiectasia macularis eruptiva perstans with montelukast. XXVI. Congress of  the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. 9-13 June 2007 , Göteborg, Sweden. Allergy, 2007; 62 (suppl. 83): 304.

 

55-Özen AO, Sarıçoban HE, Cengizlier R: Montelukast ile tedavi edilen bir telenjektazia makularis eruptiva perstans olgusu. XV. Ulusal Allerji  ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 16-20  Ekim 2007 Antalya , Program ve bildiri özet kitabı,  p:78.

 

56- Özen AO, Sarıçoban HE, Cengizlier R: Varisella enfeksiyonuna bağlı gelişen eritema multiforme  olgusu. XV. Ulusal Allerji  ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 16-20  Ekim 2007 Antalya , Program ve bildiri özet kitabı,  p:77.

 

57- Sarıçoban HE, Özen AO, Berber M, Karatepe HÖ, Tiker F, Cengizlier MR, Vitrinel A. Tortikollis ile başvuran iki parafarengeal abse vakası. Cerrahi tedavi mi? Medikal tedavi mi? 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 7-11 Kasım 2007. Girne – KKTC.

 

58- Özen AO, Sarıçoban HE, Berber M, Karatepe HÖ, Bakar F, Cengizlier MR, Vitrinel A. Akciğer tüberkülozu olmaksızın mikobakteriyum tüberkülaris’in neden olduğu tüberküloz lenfadeniti. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 7-11 Kasım 2007. Girne – KKTC.

 

59- Özen AO, Berber M, Sarıçoban HE, Karatepe HÖ, Tiker F, Cengizlier MR, Büyükgebiz B. Ülseratif kolit’in nadir bir komplikasyonu:Steril subkütan abse olgusu. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 7-11 Kasım 2007. Girne – KKTC.

 

60- Özen A; Berber M, Karatepe HÖ, Sarıçoban HE, Mutlu N, Bakar F, Cengizlier R, Büyükgebiz B, Vitrinel A. Prevalence and features of migraine and episodic headache in Turkish children and relationship with anthropometry and H.pylori infection. 3rd Europaediatrics Congress 14-17 June 2008 İstanbul, Turkey. Acta Paediatrica   2008; 97 (suppl. 459); OP24.

 

61- Özen A; Berber M, Karatepe HÖ, Ercan H, Mutlu N, Bakar F, Cengizlier R, Büyükgebiz B, Vitrinel A. The prevalence of Helicobacter pylori infection in school children  and relationship with nutritional anthropometric indices .3rd Europaediatrics Congress 14-17 June 2008 İstanbul, Turkey. Acta Paediatrica   2008; 97 (suppl. 459); OP31.

 

62-Sarıçoban HE, Özen AO, Harmancı K, Razi C, Zahmacıoğlu O, Ergenekon AP, Cengizlier MR. Alerjik hastalıklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sıklığının araştırılması. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 5-9 Kasım 2008, Acapulco otel, Girne-Kıbrıs. Bildiri ve özet kitabı P-069.

 

63- Özen A, Mutlu N, Cengizlier R. Helicobacter pylori enfeksiyonu ile süt ve yumurta akı-spesifik IgE düzeyleri arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Journal of Medicine Tıp Dergisi Alerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu 7-9 Mayıs 2009.

 

64-Özen AO, Sarıçoban HE, Mutlu N, Cengizlier MR. Çocukluk çağında migren tipi baş ağrısı ile inek sütü ve yumurta akı alerjisi arasındaki ilişki. XVII. Ulusal Allerji  ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2009  Antalya , Program ve bildiri özet kitabı,  p:71.

 

65-Ercan H, Özen A, Harmancı K, Razi C, Zahmacıoğlu O, Cengizlier R.  Attention deficit hyperactivity and oppsitional defiant disorder symptoms among allergic children. XXIX. Congress of  the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. 5-9 June 2010 , London. EAACI Programme book p:787.

Add a Comment